Szkolenia - kurs podstawowy

Program szkolenia:

Dzień 1. Wykłady A:


Dzień 2. Wykłady B:

Przykłady: geologia, osuwiska, rury i kable, wały przeciwpowodziowe,
torowiska.

Dzień 3. Wykłady C:

Rozszerzone przykłady wykorzystania GPR: kras i jaskinie, grodziska, kościoły, groby i grobowce, betony, mury, drogi i autostrady, lotniska, badania podwodne (zbiorniki wodne i rzeki), składowiska odpadów, górnictwo odkrywkowe, górnictwo podziemne, badania wokół piramid.

Dzień 4. Ćwiczenie terenowe:

w terenie ( 4 godz.).

Dzień 5. Laboratoria komputerowe I:


Dzień 6. Laboratorium komputerowe II:


Czas trwania kursu: 30 godzin
Termin szkolenia: do uzgodnienia
Koszt szkolenia: do negocjacji

Uwagi: