Radar do penetracji
gruntu (GPR)

Radar do penetracji gruntu (GPR) nazywany też georadarem, jest elektroniczną aparaturą do badań geofizycznych własności gruntu.

Urządzenie to działa na zasadzie zliczania opóźnień impulsów elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (10 – 1000 MHz) nadawanych przez antenę nadawczą, które odbite od różnych ośrodków gruntu (granic litologicznych), odbierane są przez antenę odbiorczą i przekazywane na jednostkę centralną w celu zliczania czasu opóźnień powrotu fali. Przez granice odbijające sygnał radarowy należy rozumieć granice między ośrodkami różniącymi się wartością stałej dielektrycznej (E). Różne skały i materiały charakteryzują się różnymi wartościami stałej dielektrycznej.

Rezultatem badań są echogramy (falogramy), które można porównywać z wzorcowymi obrazami różnych obiektów ukrytych w gruncie lub z wzorcowymi obrazami

Czytaj więcej.

Oferta

Geologia

Czytaj więcej

Geologia inżynierska

Czytaj więcej

Wojsko i policja

Czytaj więcej

Ochrona środowiska

Czytaj więcej

Górnictwo

Czytaj więcej

Archeologia i Architektura

Czytaj więcej

MASZ PYTANIE?

Serdecznie zapraszam do kontaktu. Odpowiem na wszystkie pytania.

Adam Szynkiewicz

Telefon : +48 601 580 560

Email : adam.szynkiewicz@gmail.com