Szkolenia

SZKOŁA METODY GEORADAROWEJ (GPR)
Prowadzimy szkolenia w zakresie obsługi aparatury georadarowej Ground Penetrating Radar – GPR) i specjalistycznego
oprogramowania do przetwarzania i interpretacji danych GPR zebranych w terenie.
Cykl szkoleń obejmuje (opcjonalnie): kurs podstawowy lub kurs zaawansowany.